Great review in Swedish music magazine @GAFFA, 4/6 for “Black Silhouettes”

“Albumets obekymrade och kärleksfyllda flörtande med både 60- och 80-talssound låter mer som en uppriktig hälsning till en mogen indielyssnare än något annat. Även om det exempelvis i 60-talsarrangemangen finns mycket förutsägbarhet, så finns också ofta en medvetenhet och en idé i det som leder bort från schablonfällan. 

När det är som bäst, så är det infallsrikt, fullt av små detaljer som man känner igen, som man hajar till inför, av lekfullhet i all sin stramhet. Styrkan i att hitta jämvikt i allvar och lättsinne.” #gaffa
Link to review in GAFFA:
https://gaffa.se/recension/149207/obekymrad-och-kaerleksfull-indiefloert-med-60-och-80-talet/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s